1991

  Våren

Catharina Andrén

Hushållsbudget utifrån det nya skatteförslaget
Gudmar Anéer Islams möte med Sverige
Helge Persson Rododendron i våra trädgårdar
Lars Lindberg Island - vårt avlägsna grannland

 

  Hösten

Hans Wahlgren

Talade utifrån sitt yrke som skådespelare
Sven Gillsäter, Harriet Forsell Från när och fjärran
Arne Stålberg Hälsa - en helhetsssyn
Håkan Wettre Att se på och förstå konst