Våren 2023

31 januari    Dick Harrison

Sveriges relation med ryssland genom tiderna.

 

14 februari  Robert Magnusson

Fåglar i Mark

 

21 mars.     Hasse Carlsson

Relationer

 

4 april.       Bengt Einar "sotarn" Johansson

Ett innhållsrikt liv

 

25 april.     Lydia Sandgren

Romanens betydelse för bildning, utbildning och inbillning

 

 

Hösten 2023

12 september  Christer Ahlberger

Förläggargårdarnas betydelse och den industriella utvecklingen i Häggådalen

 

3 oktober.       Lasse Kronér

En musikalisk resa i Evert Taubes fotspår.

 

17 oktober       Eva Hild

En kväll med skulptur och textil

 

7 november.  Gunnar Wetterberg

Skildring av hur träden vandrat in i Sverige, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen.

 

28 november. Marie - Louise Lind

Varför gör hunden så?