1993  

Våren

Erik Bergsten

Kommunikationssamhället
Ola Fagrell, Bo Tingbäck Drömmen om Everest
Per Gunnar Andbert Blir människan påverkad av vädret?
Rune Larsson Möten och minnen

  

 Hösten

Carl Göran Ekerwald

Läsa för brinnande livet
Gunnar Ljusterdal Grönköping och dess veckoblad
Barbro Lennéer Axelsson Hur håller man kärleken levande?
Bo Lundgren Visst går det - om miljön och människans möjligheter