2012 

Våren

Annika Östberg Ögonblick som förändrar
Ingmar Skogar Sydgeorgien - Utpost i södra polarhavet
Hasse Persson Bland presidenter, kungar och andra kändisar
Lise-Lotte Risö-Bergerlind Sömn och annat viktigt för välbefinnandet
Åke Hultgren Klimatförändring - Global uppvärmning

 

Hösten

Barbro Lennéer Axelson Lust, leda, lidande
Annika Östberg Ögonblick som förändrar
Tomas Brunegård Media - en marknad i förändring
Cecilia Hermansson

Eurokrisen och andra ekonomiska utmaningar i vår tid - Hur påverkar konjunkturen omvärlden och Sverige?

Jan Turtinen

Våra världsarv och dess villkor